GODE RÅD
__________________________________

 
Pas på hvem du lukker ind ...

Hvad enten man er enig eller uening i dørtelefonesystemet skal vi passe på, at vi ikke ødelægger telefonerne og dørpumperne med store udgifter til følge. Desuden gør det adgangen for indbrudstyvene nemmere ...
Og man skal IKKE selv justerer dørpumperne. Erfaringer viser at det kun ender på een måde: pumperne bliver ødelagt og dørene lukke ikke længere korrekt. Er der problemer med en dørpumpe, kontakt Afdelingskontoret.
__________
Pas på vores hoveddøre

Ofte sættes der diverse opslag på vores flotte hoveddøre med tape. Desværre bliver malingen flået af, når opslagene skal ned igen. Vi bruger en formue på at få malet hoveddørene. Hjælp os med at tage dem ned med det samme I ser dem, i håb om, at det virker præventivt, hvis de forsvinder hurtigt.
__________
Godt naboskab er guld værd.

Generelt skal man ikke blande sig i hvad folk laver i deres lejlighed. Men man skal også tage hensyn til andre beboere.
Hvad nu, hvis der festes og larmes hos naboen, underboens tobaksrøg trænger op i lejligheden ovenpå, overboen holder ”elefanter” eller en beboer har en aggressiv eller truende adfærd?
Hvis det sker en enkelt gang, giver det normalt ikke problemer. Men hvis det gentager sig, kan det udvikle sig til et problem for de omkringboende.
En stille og rolig snak kan mange gange løse op for tingene og medvirke til, at det ikke udvikler sig til en konflikt. Det er blandt andet vigtigt, at du konfronterer naboen direkte med problemet.
__________
Min nabo spiller ofte høj musik ...
 
Afd. 23s husorden siger: "Benyttelse af fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter og radio skal ske med fornødent hensyn til naboerne. I de sene aftentimer bør der vises særligt hensyn til naboer ved at dæmpe ned, så de, der ønsker nattero, ikke forstyrres."
Specielt bør der udvises hensyn ved benyttelse af bas på anlægget, da bastoner er meget gennemtrængende i vore ejendomme. Ikke kun om aftenen/natten, men også i dagtimerne.
__________

Det brænder

Omkring 70 mennesker mister hvert år livet under dødsbrande. Tobaksrygning står bag hver anden dødsbrand. Ca. 6.000 gange om året rykker brandvæsnet ud til en brand i et privat hjem. De fleste brande kunne være undgået, hvis befolkningen havde en større viden om, hvordan man kan sikre sig mod brand i hjemmet. TrygFonden står bag en informationsfilm, der fortæller, hvad privatpersoner kan gøre for at forhindre store og ødelæggende brande med tragiske udgange.
Se filmen
HER

Ingen opbevaring på trappeafsatsene

Der må ikke opbevares ting og sager på afsatsene udenfor din hoveddør eller din køkkendør. Vi har bl.a. set en cykel, et køleskab, møbler, sko, affaldsposer, osv. En dørmåtte er det eneste der må være på afsatsene.
__________
Reklamesvineri
 
For mange smider reklamer og aviser de har fået i deres postkasse på gulvet i opgangene. Ejendomsfunktionærerne har andet at tage sig til end at rydde op i opgangene. Overvej at få et "reklamer og gratisaviser - nej tak"-skilt til din postkasse. 
__________
”Reklamer - nej tak”

For at være med i ordningen ”Reklamer - nej tak” skal du udfylde en folder fra Post Danmark, evt. elektronisk. Det er ikke nok at klippe et lignende mærke ud og klistre det på postkassen. Ordningen kræver at Post Danmark har registreret både navn og adresse -- således bliver reklamerne ikke pakket og leveret til din adresse.
Hvis du fortsat gerne vil modtage reklamer og gratis-aviser henstiller vi til at du benytter papir-containerne i gården således at vi alle kan færdes i pæne og ryddelige ejendomme. 
__________
Tænk dig om når du ryger

Husk, at den går ikke med at tænde en smøg på vej  op eller ned ad trappen. Og fortæl dine gæster det. For der må slet ikke ryges på hoved- og køkkentrapper. Røgen kan sive ind hos naboen og være til gene.

Der har desværre været tilfælde, hvor beboere (eller deres gæster) har smidt skodder ud af vinduet eller er gået ned i en af gårdene for at ryge og derefter har de smidt skodderne på jorden. Vores gårde er ikke askebærer og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne.
__________
Husorden
 
Vi vil opfordre dig til at læse vores husorden. Vi bor rigtig mange mennesker sammen på et ikke særlig stort areal, nærmest som i et lille samfund. Vi skal kunne fungere sammen, og derfor er det nødvendigt med nogle regler og retningslinjer som kan være med til både at skabe et godt klima, og tryghed og tilfredshed i afdelingen. 
Alle der bor i AAB skal overholde den husorden der gælder for afdelingen. Det gælder både lejere, hvis du er fremlejetager eller blot er på besøg hos én du kender der bor i boligforeningen. Husordenen findes på vores hjemmeside.
__________
Hvis du ønsker at klage
 
Ønsker du at klage over en beboer i din afdeling fordi vedkommende ikke overholder gældende husorden, skal det gøres skriftligt. Vær så præcis som muligt. Husk tid og sted, og få evt. flere medunderskrivere på din klage. Formularen finder du HER
__________________________________
 
FLERE GODE RÅD

Din bolig

Parkering (bil og cykler)

Rygning og røggener


Spørgsmål og svar

Er du ny i Afdeling 23In English
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk