DIN BOLIG
__________________________________


 
Fremleje 

Det er ikke tilladt, at udleje sin lejlighed i forbindelse f.eks. med almindelig ferie og er opsigelsesgrund.
Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem f.eks. airbnb eller lign. tjenester fastslår domspraksis, at dette har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilladt. Hertil kommer, at beboeren under ingen omstændigheder må tage højere leje end den reelle husleje.
Det kan være en officiel fremleje af et enkelt værelse, eller hele boligen hvis man har en god grund. Det kunne f.eks, være udstationering i forbindelse med studier eller arbejde i f.eks provinsen eller i udlandet. Alle sådanne fremlejekontakter udfærdiges af Administrationen i Boligforeningen AAB.
__________
Regler om skillevægge

Reglerne betyder, at man ikke længere skal søge om tilladelse, når der skal fjernes eller sættes lette skillevægge op. Derfor bliver det at fjerne eller sætte lette skillevægge op billigere for beboerne, fordi de ikke længere skal betale gebyr for kommunens behandling. Samtidig sættes administrationens gebyr for behandlingen af sagerne ned fra 2½ timers arbejde til 2 timer. Hvis en beboer vil sætte en skillevæg op, skal vedkommende følge den samme procedure som hidtil. Arbejdet skal nemlig stadig godkendes af afdelingsbestyrelsen og AABs administrationen. Arbejdet skal også synes, når det er udført, og administrationen anmelder ændringen i BBR. Læs mere her
__________
Motioner din afbryder

Sikkerhedsstyrelsen anbefalder, at man skal bruge to minutter på at teste boligens HPFI/HFI-afbryder, også kaldet fejlstrømsafbryder.
Det er nemlig den, der sikrer, at strømmen slår fra, når der er risiko for at få elektrisk stød. Og den kan derfor være med til at redde liv og forhindre alvorlige el-brande. Ved at ”motionere” afbryderen minimerer man risikoen for, at den sætter sig fast.
Motion for HPFI- og HFI-afbrydere består i al sin enkelthed i et tryk på prøveknappen, som ofte er mærket med et "T". 
__________
Råd til at forebygge indbrud
 
Lejligheder kan også være mål for indbrudstyvene. F.eks kan nabohjælp forebygge indbrud. I kan holde øje med hinandens boliger og få dem til at se beboede ud, selv om de står tomme på grund af rejser og ferie. Undgå postkasser, der bugner med reklamer og som vidner om at man ikke er hjemme, og skrive beskeder på sociale medier, om at man er bortrejst i tre uger ... det er guf for indbrudstyvene.
Københavns Politi opfordrer bl.a. til at være kritisk med hvem du lukker ind i opgangen. Det er ikke godt naboskab ukritisk at lukke ukendte personer ind i opgangen. Vær også årvågen over for larm i opgangen. Det kan være svært at høre forskel på om en dør smækker eller om den bliver sparket op. Hvis der er personer i opgangen uden lovligt gøremål bør man også reagere på det – evt. ved henvendelse til politiet." 
__________
Varme i din lejlighed    

Det er billigere og bedre at tænde for alle radiatorer i din lejlighed, end at lade en enkelt klare opvarmningen af hele boligen. Det faktiske varmeudbytte er det samme.
Af hensyn til bygningen, skal alle værelser i boligen være opvarmede. Også soveværelse og andre rum, du normalt holder køligere. Den anbefalede temperatur i opholdsrum ligger på ca.  21°C. Det er bedst af hensyn til indeklimaet, at temperaturen er nogenlunde den samme i alle rum. For stor forskel giver træk og kolde vægge.
Skal du på weekend eller ferie, kan du sætte alle termostater på trin 2, mens du er væk, så holder værelserne en minimumstemperatur på ca. 16 grader.
Sluk ikke helt for radiatoren. Er udetemperaturen meget kold, kan det tage flere døgn at genopvarme boligen, og det er meget dyrere end at holde en passende hviletemperatur.
__________
Bank let på radiatorerne
 
Manglende varme på radiatoren kan skyldes, at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet. Kontakt ellers Afdelingskontoret.
__________
Hund på besøg
Man må have hund på besøg i 14 dage i løbet af et år. Man skal give afdelingskontoret besked, når man har en hund på besøg, så besøget kan registreres. Ellers er det ikke tilladt at have hund eller kat.
Luft dine radiatore

Luft i radiatoren forekommer ofte i forbindelse med, at man fylder nyt vand på varmeanlægget. Luften vil stige opad i ejendommen og samle sig i radiatorerne i de øverste etage, og man hører den velkendte klukkende lyd.
Når man skal lukke luften ud af radiatoren, kan man risikere, at der kommer en smule vand med ud. Derfor er det en god ide at have en klud eller en lille spand parat, før man begynder, så man slipper for at skulle tørre op bagefter.
I den modsatte ende af termostaten er der placeret en lille ventil. Det er den, man skal anvende, når man skal lukke luft ud af radiatoren. Radiatorens ventil skal løsnes en smule, og det kan det være en ide at bruge en tang, da ventilen let kan sætte sig fast.

Når ventilen er løsnet en smule, kan man høre, hvordan luften siver ud af radiatoren. Luk med det samme for ventilen, når der begynder at komme vand ud. Luften er nu lukket ud af radiatoren.
__________
Forsikring
 
AAB har tegnet en bygningsforsikring, som dækker skader på selve ejendommen, men ikke på dit indbo. Det indebærer, at enhver skade som f.eks. brand-, storm-, vandskader og indbrud (men kun på ejendommen) er dækket af denne forsikring. Det er beboerens eget ansvar at tegne en indboforsikring, herunder en glas- & kumme forsikring, og indboforsikringen skal også dække ved brand og vandskader, hvor rør- eller radiatorspringninger forekommer. 
__________
Nedsænkede lofter
   
Nedhængte lofter har førhen været et problem ifølge lovgivningen, fordi man har vurderet, at de kunne være med til at sprede ilden og røgen. Det er som regel plader, der er hængt op på et stål- eller træskelet, så der er et hulrum mellem dem og det egentlige loft.
Reglerne vedrørende nedhængte lofter er fra 1. januar 2013 blevet ændret, så de nu kan godkendes ud fra følgende forudsætninger:
  • Hvis loftet i en lejlighed er et plant og lukket gipspladeloft, så må der gerne være et hulrum bagved, og loftet må gerne være nedforskallet med træ.
  • Hvis loftet derimod er perforeret og altså ikke tæt, så er det et nedhængt loft, og det skal være nedforskallet eller nedhængt med ikke-brændbare materialer.
  • Hvis selve loftet er af træ, eksempelvis profilbrædder, er det ikke tilladt af have et nedhængt loft (det er kun tilladt i bygninger, der ikke er mere end to etager høje).
Det har alt sammen betydning, når AAB’s vurderingsfolk er ude for at vurdere boliger. For hvis eventuelle nedhængte lofter ikke opfylder disse krav, vil de blive opfattet som en mangel/misvedligeholdelse, som fraflytter eller afdelingen vil skulle betale for at bringe i
orden.
__________
Indeklima

Mange boliger har et dårligt indeklima med alt for høj luftfugtighed og måske dårlig lugt. Sådanne forhold kan betyde, at man lettere bliver syg og måske på længere sigt forøger risikoen for at komme til at lide af allergi. For huset kan den høje luftfugtighed betyde, der opstår skimmelsvamp. Det er derfor meget vigtigt, at man udlufter sin bolig korrekt, samt at boligens udluftningslemme altid står åbne.
  • Luft ud. Lav gennemtræk 3 gange 5 minutter hver dag – også om vinteren. Luft desuden ud, både når og efter du laver mad og går i bad. Det begrænser mængden af fugt, skimmelsvamp, støvmider og skadelige stoffer i luften
  • Læg låg på gryder og brug emhætte, når du laver mad
  • Gør grundigt rent én gang om ugen. Nogle stoffer binder sig nemlig til støvet, og du kan derfor luge ud i de skadelige stoffer ved at støvsuge og vaske gulve
  • Undgå parfume. Køb rengøringsmidler uden parfume – vælg f.eks. varer, som er mærket med Svanen og Blomsten, når du køber ind. Det er din garanti for, at produkterne er så miljøvenlige som muligt
  • Tør tøj udendørs. Det skaber unødvendig fugt i din bolig, hvis du tørrer tøjet indendørs
  • Undgå spray. Brug ikke sprayprodukter indendørs, da indholdsstofferne spredes i luften
  • Luft ud, når du pakker et nyt produkt ud og fjernet emballagen. En del nye produkter, f.eks. legetøj, frigiver skadelige stoffer, første gang de åbnes.
__________
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk