HUSORDEN
__________________________________

 


 
Afdeling 23 består af 388 boliger, fem forretninger og to daginstitutioner. Vi bor rigtig mange mennesker sammen på et ikke særlig stort areal, nærmest som i et lille samfund.
Vi skal kunne fungere sammen, og derfor er det nødvendigt med nogle regler og retningslinjer som kan være med til både at skabe et godt klima, og tryghed og tilfredshed i afdelingen.  Vi har en fælles interesse i, at ejendomme og friarealer holdes i en pæn stand, dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på, dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.
Vi skal også, i dette tætte miljø, fungere godt med de beboere, der bor lige omkring os, så det er vigtigt at vi alle bestræber os på at tage hensyn til hinanden, og at vi søger at undgå konflikter.
Derfor er der nedenfor opstillet en række minimumsregler, som alle beboere skal overholde.
Alle skal bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Husordenen har til hensigt, at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at husordenen bliver overholdt, og derfor har både bestyrelse og ejendomsfunktionærer ret og pligt til at påtale hvis det ikke sker. Retter beboere sig ikke efter et påbud fra afdelingsbestyrelsen kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer om sagen skal indbringes for Beboerklagenævnet.
Opdateringen er vedtaget på Afdeling 23’ekstraordinære afdelingsmøde mandag den 20. september 2021 og erstatter tidligere husordener og ændringer vedtaget på afdelingsmøder. Afdeling 23s husorden tager afsæt i Boligforeningen AABs standardhusorden
HUSORDEN og information in English:
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk