BESTYRELSEN
__________________________________

 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en periode på to år.

Formand:
Gunvor Abrahamsen (første gang valgt i 2006)

Kasserer:
Kirsten Ringstoft (første gang valgt i 2012)


Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Lang Nielsen (første gang valgt i 2006) 
Mette Marie Støttrup (første gang valgt i 2023)
Jacob Sønderby Pedersen (første gang valgt 2024)


Suppleant:
Kurt Ekman (første gang valgt i 2009) 
Gisela Bay

 
__________________________________
 
Om hjemmesiden

Afdeling 23 har haft en hjemmeside siden sommeren 2009, og kom på Facebook i begyndelsen af oktober 2010.
Tekst og foto tidligere beboer Jan Olsen
Historisk kildemateriale: Diverse bøger om Østerbros og Københavns historie, AAB bogen "På vejen til bedre boliger," hæftet "Seminariet, kunsterne - og børnehaven i Hjortøgade" (Dansk Pædagogisk Historisk Forening) (1998), ”Chr. Hansens Laboratorium A/S, 1874 – 25. februar – 1949,“ af Ingeniør Johannes Hansen, "AKB 1913-2006 Historien om et boligselskab" (2007) og diverse hjemmeside. Stor tak til beboere (nuværende og tidligere), bestyrelsen, ansatte og håndværkere, for deres fantastiske input.
Tak til andre eksterne for tilladelse til at bruges deres billeder, heriblandt www.tog-billeder.dk, www.vognstyrer.dk, www.evp.dk, www.m.dk, m.fl.

Materialet - tekst, billeder, grafik, andet skriftligt, elektronisk eller digitalt materiale og opsætning af hjemmesiden - må ikke reproduceres, gengives eller kopieres, helt eller delvis, uden skriftlig tilladelse, jævnfør lov om ophavsret.
Billeder på hjemmesiden

Afdeling 23 har på dens hjemmeside såkaldte "situationsbilleder" fra bl.a. fastelavnsfesterne og medlemsmøderne. Iflg. Datatilsynet defineres situationsbilleder "som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have."
Datatilsynet skriver videre: "Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7."
Hvis Afdeling 23 har offentliggjort et billede af dig eller dit barn, og du ønsker det fjernet, kontakt os og vi fjerner det gerne hurtigst muligt.
__________________________________
 
EJENDOMSFUNKTIONÆRERNE

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

TIDLIGERE FORMÆND
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk