PARKERING: CYKLER OG BILER
__________________________________

 
Beboerparkering
Der er beboerparkering på strækningerne Langesund 1-7 og 2-6, samt Stakkesund 1-5 og 6-12.
Afdeling 23s beboerne med egen bil kan hente et gratis parkeringskort, der giver ret til afgiftsfri parkering på de nævnte strækninger på Afdelingskontoret. Man skal have sin gyldig registringsattest eller leasingaftale (hvor beboerens navn fremstår) med for at få udleveret et parkeringskort.
Der er kun et parkeringskort til en bil per bolig, og som udgangspunkt gives der ikke parkeringskort til erhvervsbil.
Der må ikke holde varevogne eller lign. køretøjer med gule plader eller såkaldte papegøjeplader på de ovennævnte gadestrækninger (undtaget er varebiler, der tilhører håndværkere, der udfører opgaver for Afdeling 23).  
Man må ikke låne ud, bruge det på andre køretøjer end det der er registret eller leje sit parkeringsbevis (sker det kan parkeringsbeviset blive inddraget). 
Husk at forny dit parkeringskort HVERT år.  
__________
P-bøden er på 780 kroner
Husk at fortælle dine gæster, at det kræver et p-bevis at parkere i Langesund (1-7 og 2-6), og Stakkesund (1-5 og 6-12). Parkeringsbøden er på 790 kroner. Kun beboerne i Afd. 23 kan få et p-bevis (se ovenfor).
__________
Motorcykler
Der er blevet lavet en bås i Stakkesund KUN til motorcykler. Der er plads til to styks. Biler må IKKE holde der - helt eller delvist.
__________
Husorden om motorkøretøjer og cykler
Cykel– og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier og gårdarealer samt haveanlæg. Undtaget herfra er småbørns legecykler.
Cykler, knallerter og barnevogne hensættes i de dertil indrettede rum og stativer. Det er ifølge brandvæsenet ikke tilladt at opbevare knallerter, motorcykler og lignende i kældre.
Det er ikke tilladt, at stille de nævnte genstande i trapperum, da disse er redningsveje i tilfælde af brand. Cykel – og barnevognsrum skal være aflåste og må ikke tjene som magasin for kassable genstande.
----
Parkering af biler og motorcykler må ikke finde sted på afdelingens gårdarealer.
__________
Gul parkeringszone rammer 23 
 
Der er gul parkeringszone i Afdeling 23s gader med et betalingsområdet for parkering på bl.a. ydre Østerbro. Det er led i Kommunes bestræbelser for at mindske trængslen på vejene og skabe bedre parkeringsforhold for beboerne i området. Afdeling 23 beholder den private parkering i dele af Langesund og Stakkesund. Så det er nødvendigt med begge tilladelser.
Parkeringslicenser til parkering i ikke-Afdeling 23 områderne er digitale, og parkeringsvagterne kontrollerer parkering ved at skanne nummerplader. Du får derfor ikke en fysisk licens eller et periodekort til at lægge i forruden.

Hvor er parkeringsstanderne? Se HER
Ikke parkere i bunden af Langesund 

Både Langesund og Stakkesund er lukkede med en hæk. I Stakkesund er der så meget plads, at det ikke giver problemer når der holder biler for enden af vejen. Men i Langesund er der derimod problemer. Flere biler har fået skrammer og ridser, når der holder parkerede biler for enden af vejen, fordi pladsen er for trang.
Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet, at det ikke er tilladt at parkere for enden af Langesund. Det er markeret med gul maling på kantstenen for enden af vejen. Hvis man parkerer der, riskerer man en bøde selvom man har en parkeringstilladelse.
__________
Campingvogne, trailere o lign.

Campingvogne, trailere og andre påhæng optager en parkeringsplads i vores gader. Parkeringstilladelse gælder kun for bilen, ikke en evt. campingvogn, trailer eller lign.

 
__________
Tænk på din fortorvsparkering
Visse fortorve er meget smalle. Hvis du stiller en cykel der, kan gangbesværede med en rollator eller personer med barne- eller klapvogne ikke komme forbi. Brug cykelstativerne.
__________
Cykelkældre og -stativer
Hver gård har flere cykelkældre og der er opsat cykelstativer flere steder. Sæt venligst din cykel i en cykelkælder eller i et stativ.
Der arbejdes hele tiden på at forbedre forholdene for cyklerne. I marts 2010 blev der opsat 25 nye cykelstativer i D-gården. Ejendomsfunktionærerne kan ofte ikke komme til pga. cykler, der bliver stillet rundt omkring i gårdene. Brug cykelkælderne og stativerne, hvor du kan parkere din cykel og sæt din nabos cykel i det næste ledige stativ. Det giver mere luft i gården og gør det nemmere for ejendomsfunktionærerne.

Der er regelmæssigt cykelkampagner, hvor ejendomsfunktionærerne sætter sedler på cykler, m.m. Hvis sedlerne stadig sidder på efter nogle uger, bliver cyklerne m.m. fjernet.
__________
Cykeltyveri
Vi vil opfordre beboerne at holde øje med egne og andres cykler.  Tyvene er blevet langt mere professionelle og organiserede. Kriminelle opererer i dag i grupper og fylder ladvognen med en masse cykler af gangen. Og mange af de stjålne bedstemorcykler, racere og citybikes ender i udlandet.
Skulle det uheldige ske, kan du anmelde cykeltyveri til politiet via nettet.
__________
Ingen cykler, barnevogne i opgangen
Den er lige til: ind i trappeopgangen med cyklen eller barnevognen fremfor at bakse den ned i en cykel- eller barnevognskælder. Men den går ikke. De må ikke stå i trapperum, da disse er redningsveje i tilfælde af brand.
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk