KLIMASIKRING
__________________________________
 
__________________________________
 
Lørdag den 2. juli 2011 blev København ramt af et voldsomt skybrud, der forårsagede store skader. Også Afdeling 23 blev oversvømmet. I Afdelingsbestyrelsen er vi meget opmærksomme på klimasikring, og sammen med naboerne i Afdeling 18 har vi fået medfinansiering fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) af et klimatilpasningsprojekt.
Ideen er et projekt, hvor regnvandet skal afkobles og forsinkes i forhold til de fælles kloakker og derved mindske sandsynligheden for, at andre udsatte boligområder og offentlige arealer får store skader i forbindelse med skybrud.
Ved at forsinke og håndtere regnvandet på de befæstede arealer og i gårdene, kan dette bidrage til at aflaste kloakken og infrastrukturen i området, og derved kan der opnås en omkostningseffektiv klimatilpasning, og behovet for udbyggelse af kloakkerne i kommunen begrænses.
Sammen med Afdeling 18 kan vi mindske sandsynligheden for oversvømmelser af egne områder. Vi kan yderligere være med til at sikre større kapacitet i det eksisterende kloaksystem, så oversvømmelser formindskes udover 10 års hændelser.

 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk