VEDLIGEHOLDELSE
__________________________________

 
Vedligeholdelsereglement

Ved Afdelingsmødet den 7. maj 2012 vedtog man den beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen, samt en beskrivelse af hvilken standard boligerne skal have – ved overtagelse, i boperioden og ved fraflytning.
Vedligeholdelsesordningen gælder i afdelingen og for alle boliger. Det er et regelsæt for hvordan beboerne skal vedligeholde boligen og forklarer reglerne for istandsættelse ved fraflytning. 

 
For du/I skal selv sørge for at vedligeholde lejligheden i boperioden ...

 

Vedligeholdelsesstandard
 
Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det. Ved beboerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kun var istandsat, hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det.
Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.
 
Herunder er et PDF dokument med en liste over typiske istandsættelser i en bolig.
 

Det er markeret for de enkelte arbejder om:
A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.
B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.
C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk