FRA GEMMERNE ...
__________________________________


 
__________________________________
 
Møgungerne!

Ved et møde i kontroludvalget - datidens bestyrelse - den 6. april 1935 diskuterede man "en større Drengs opførelse i Karre D" efter skriftelige klager.
I referatet af det efterfølgende ordinære medlemsmøde kunne læses: "I Forsommeren sidste Aar var det lykkede os at overbevise en 15-årig Dreng om et af disse Smaatyverier; som Følge heraf var den paagældende Familie blevet opsagt og er fraflyttet Afdelingen, og kommer vi ud for nye Tilfælde vil Opsigelse uværgelig følge, selvom det kun drejer sig om et Stykke Ventilgummi."
Videre sagde man fra talerstolen: Vores Forstaaelse af Børn er ikke ensbetydende med, at Børnenes Forældre kan lade deres Børn terrorisere Afdelingen." Og "fra samtlige Karrer foreligger berettigede Klager over Børns Opførsel med utilladelig Boldspil, Cyklekørsel, uforskammet Optræden overfor Voksne m.m."
________________________
Beboererindringer
 
C-gården var lukket af en mur med en midterport og to døre på hver side. Græsplænen, der i dag er en del af gården, var udenfor gården dengang. Og udenfor porten var en parkeringsplads mellem porten og det lille græsareal, hvor drengene spillede fodbold op ad porten. Hvis der var to hold, var der mål på vinduerne, der var beskyttet af et kraftigt net. Men lidt efter lidt blev nettene trykket ind, og så der røg jævnligt nogle ruder. Alle ungerne var pludselig væk. Og ind imellem blev ens forældre stillet overfor en regning på en rude. Det var også populær at klatre rundt ovenpå murene.

Over porten til E-gården var der et skilt med TELEFON. Inde i porten var der en mønttelefon med et par telefonbøger hængende i en snor nedenunder. Når der var nogen, der stod og ringede, kunne vedkommende blive sur over at børnene larmede i nærheden af porten. 

"Klokkemor" boede i portnerboligen til Chr. Hansen's Laboratorium i Fanøgade.

Engang imellem skulle jeg ned til bageren på hjørnet af Stakkesund og Reersøgade og købe studenterbrød. Jeg havde 20 ører, så jeg kunne få fem studenterbrød. Men pludseligt en dag, var de steget så jeg kun kunne få fire studenterbrød for 20 ører.


Da F-gården i 1987 blev lagt om fra asfalt til beplantning, græsplæne, ny kloakering osv, fandt man resterne af kampestensfundamentet til en gård under asfaltbelægning og jord sådan ca. 1 meter nede.


 
Ingen propaganda. Og tak til fru Clausen.

Ved medlemsmødet i 1973 frabed ledelsen i Afd. 23 sig at man brugte opgangene til at lufte sine politiske holdning i forbindelse med folkeafstemning til EF, der havde fundet sted den 2. oktober 1972. "Det er ifølge vores husorden forbudt, det kan ikke tjene noget formål, at vi får ødelagt vor trappemaling af mærkater, spritmakers og lignende."
Og trapperengøringen var også et emne dengang. Det blev omtalt som værende "et meget stort problem." Flere klagende beboere havde "ofte" henvendt sig til ejendomskontoret og spurgt "Kan vi ikke også få den lille dame, der holder trapperne så fint. Vi ved hvem de mener. Det er fru Esther Clausen." Hun renholdte 15 for- og bagtrapper, afdelingskontoret samt flyttelejlighederne. "Vi skylder fru Clausen megen tak her i afdelingen," lød det fra talerstolen.
________________________
Beboererindringer

Afdeling 23s formand Louis Larsen var kendt for sin ublu stil: han kunne råbe over gaden hvis han så en beboer, der ikke havde betalt sin husleje. Dengang var det bestyrelsen, der skulle inddrive huslejen.

Før posthuset på hjørnet af Christiansmindevej og Østerbrogade blev etableret, lå der i 50'erne og 60'erne Schou's Sæbehus, hvor man foruden ting til damerne kunne købe billigt legetøj - "Hong-Kong bliklegetøj" - som optrækkelige biler. Ved siden af, på Østerbrogade, lå en lille boghandel, hvor man kunne købe glansbilleder, og til jul: fantastiske julekalendere i pap man kunne samle.

Jeg blev sendt ned til ismejeriet på hjørnet af Langesund og Hjortøgade af min mor for at købe en kvart stang is til det nye isskab
(forløberen for køleskabene som man kunne købe hos isenkræmmeren på hjørnet af Østerbrogade og Tåsingegade, der hed Sten Bach). De lå i hele stænger udenfor ismejeriet på fortovet og mejerimanden gik ud og hakkede med en syl stangen over, så man fik en kvart, den passede så til den zinkskuffe i isskabet. Jeg kan ikke huske hvor længe den kunne holde, for den smeltede jo bare i skuffen, men jeg tror måske en lille uge.
 

Under F-gården var den klublokaler, hvor beboerne bl.a. havde en fotoklub, hvor de fremkaldte billeder eller en vinklub. (Lokalerne bruges idag af ejendomsfunktionærerne og ejendommens håndværkere)
________________________
NÆSTE HISTORIESIDE
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk