NABOEJENDOMMENE - 1. del
__________________________________


 
__________________________________
 
Boligforeningen  AABs Afdeling 18
 
Afdeling 18 er opført 1918, og består af 131 boliger. Den er beliggende Reersøgade 11-19, Fanøgade 2-10, Tåsingegade 16-18, Skarøgade 1-7 og 2-6.
Afd. 18 har blandt andet lagt hus til en Fisk og Vildt forretning, der lå ud til den lille plads, der ligger bagved Karre C. I dag bruges lokalerne delvist af en vuggestue.
I Reersøgade var der en tobakshandler, som også solgte petroleum, og petroleumsdunke stod på trappetrinene. Senere fulgte en kunsthandler, ved siden af ham var der en blikkenslager og og endelig på det næste hjørne lå en skomagerforretning.
Boligforeningen AABs Afdeling 21
 
Afdeling 21 - det var 'den med posthuset' indtil 1. november 2010, da posthuset lukkede - er opført 1923, og består af 120 boliger og tre erhvervslejemål. Den er beliggende Østerbrogade 119, Christiansmindevej 2-24, Strynøgade 10 og Fanøgade 12.
Ejendommen har huset et plejehjem og den offentlige sygekasse. Og posthuset har ikke altid været så stort som det er i dag - før hen lå en Skou Sæbehus butik på hjørnet, mens posthuset lå længere ned ad Christiansmindevej. Og der, hvor der i dag er en skomager, lå en lille boghandel.
I 2010 besluttede PostDanmark at lukke posthuset pga. faldende kundeantal.

 
Øbrocenteret
 
Byggeriet af Øbrocentret startede i 1957. I dag består bygningen af 209 lejemål fordelt på Østhuset, der ligger langs Østerbrogade, og Vesthuset, der ligger ud til Langesund. Imellem de to ejendomme er der en gård, hvor der engang var en sandkasse.
Det hed oprindeligt Øbrocentrets Butikstorv og der lå bl.a et ismejeri, der senere blev til en decideret købmandsbutik med selvbetjening  (Bengtsens Minimarked), Friang's Optik, Ruders blomsterhandler, en bagerbutik og en frisør. Harry Borup stod bag disken i en TV- og radioforretning og solgte vinylplader, mens man kunne få kemisk renset sit tøj hos Kilo Rens, der havde til huse i Vesthuset med dampe, der blev ledt ud af bagdøren ud i Langesund.
På bagsiden af Øbrocentret lå en Esso tank station, der havde værksted i garagekælderen med nedkørelse fra Langesund. På Øbrocentrets gavle på Østerbrogade var der store neon Esso skilte og ved indkørelserne til Langesund ved Christiansmindevej og Hjortøgade var der Esso skilte af metal.
Før Øbrocentret blev bygget havde Harry Borups forældre  en butik i de lavtliggende bygninger, der omkrandsede Christiansminde villaen ud til Østerbrogade.  Ved siden af "Foto og Grammafon" forretningen lå  en skrædderbutik, en fiskehandler og på hjørnet af Hjortøgade lå Ryvang Køkkenudstyr. På hjørnet Hjortøgade-Langesund - altså på bagsiden af det nuværende Øbrocenteret - lå et ismejeri.

 
Københavns Sporveje havde produceret til brug for det kørende personale en beskrivelse af sporvognslinjerne og de nærliggende beskyttelsesrum og dækningsgrave i tilfælde af luftangreb. Ved stoppestedet Lille Vibenhus (krydset Østerbrogade-Jagtvej-Strandboulevarden) var der beskyttelsesrum ved Hjortøgade 1, Reersøgade1, Strandvej 3 og 4 (Østerbrogade hed førhen Strandvej)
Efter krigen rev man en del af anlæggene ned - de der var placeret meget uhensigtsmæssigt i byrummet. Men allerede i forbindelse med Koreakrigen (1952) hvor det trak op til krise mellem de to supermagter, byggede man igen nye anlæg.
Anlæggene bestod oprindeligt alene af en betonkonstruktion med en trædør og lidt inventar. Men i løbet af de sene 50er og 60erne blev mange af dem forstærkede med tætsluttende tykke ståldøre og ventilationsanlæg med sandfilter, så de kunne modstå større tryk, og blev tættere over for gas og støv. De kan derfor i en begrænset periode beskytte folk mod gas og radioaktivt materiale.
Da de ikke er beregnet til permanent ophold, vil de i en krigssituation kun være udstyret med et begrænset indhold af vand og andre fornødenheder, samt tørklosetter.
________________________
NÆSTE HISTORIESIDE
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk