__________________________________
 
BEBOERNYT
________________________
Parkeringsbevis 2020

Afdeling 23s beboerne
kan hente et gratis parkeringskort for 2020 på Afdelingskontoret fra mandag den 2. december.
Man skal HUSKE, at have sin gyldig registreringsattest eller leasingaftale (hvor beboerens navn klart fremstår) med for at få udleveret et parkeringskort.
Der er kun et parkeringskort til en bil per bolig, og som udgangspunkt gives der ikke parkeringskort til erhvervsbil. Man må ikke låne ud, bruge det på andre køretøjer end det der er registret eller leje sit parkeringsbevis (sker det kan parkeringsbeviset blive inddraget). 
Hvis du vil læse mere om p-beviset, så er det HER

 

__________
Brandsikring af loft

Arbejdet med etablering af nye brandkamserstatninger på loftet er så småt begyndt. De starter i F-gården, og går efter nytår videre til D-, E og til sidst C-gården. Beboerne må ikke færdes på loftet i dagtimerne når der arbejdes for at undgå uheld og ulykker. Og når entreprenøren skal ind i enkelte loftrum, bliver de enkelte beboere varslet direkte. Ved vandskade skal det omgående meldes direkte til entreprenøren. Breve rundsendes med kontaktinformationer og detaljeret tidsplan.
Tidsplanen ser således ud
F-gården Uge 46-uge 2
D-gården  Uge 3-uge 7
E-gården Uge 8-uge 15  
C-gården Uge 15-uge 21     
          
__________
Ny internetudbyder

Afdeling 23 har skiftet internetudbyder tirsdag den 17. december og har nu Bolignet-Aarhus, der tilbyder f.eks. 500/500Mbits/s til 89 kroner per måned og 50/50 Mbits/s 49 kroner per måned. Man kan selvfølgeligt også købe forbindelser midt i mellem.

Det er vigtigt, at alle beboere er opmærksomme på, at fra den 1. januar leverer Dansk Kabel TC ikke længere internet til AAB afdeling 23. 
Der er en
separat side med yderligere informationer
__________
HUSK AT ...
________________________
Ulovlig fremleje

Det er
ikke tilladt, at udleje sin lejlighed uden udlejerens samtykke, det vil sige Boligforeningen AAB, og er opsigelsesgrund. Administrationen kan lave en officiel fremlejeskontrakt. Du kan læse mere om det HER
__________
Dyrehold - hund på besøg

Man må have hund på besøg
i 14 dage i løbet af et år. Man skal give afdelingskontoret besked, før dette sker, så besøget kan registreres. Ellers er ikke tilladt at have hund eller kat.
__________
Skod med omtanke ...

Smid ikke skodder i gårdene. De er er ikke askebægre og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne.
Husk,
at den går ikke at tænde en smøg på vej og eller ned ad trappen. Og fortæl dine gæster det: for der må slet ikke ryges på hoved- eller køkkentrapper. Det har været forbudt ved lov siden 2007. 
__________
Luk trappe- og loftsvinduerne 

Husk at lukke vinduerne på hoved- og køkkentrapperne (selvom det ikke var dig, der åbnede det) i tilfælde af kraftig regn. Der har også været tilfælde med pivåbne tørreloftsvinduer, hvor det har regnet ind og fugle også er fløjet ind. Det koster hvergang der skal ryddes op.
__________
__________________________________
 
GENVEJE
 
AFDELINGEN

AFDELINGSKONTORET

AFFALD

BEBOER

ER DU NY I AFDELING 23?

 
GODE RÅD

GÆSTELEJLIGHEDEN

RÅDERET

SPØRGSMÅL OG SVAR
 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 39203534 | afd23@aab.dk