__________________________________
 
BEBOERNYT
________________________
Digital opmåling med drone.

Boligforeningen AAB har besluttet at digitalt opmåle udearealerne i alle AAB’s afdelinger med drone. Opmålingen foregår i uge 47. Der kommer nærmere besked om, hvilken dato en drone kommer ud for at opmåle Afdeling 23. 
__________

Stop for LAR projektet

 
Det startede i april 2018 med at Gaihede vandt et miniudbud om Klimatilpasning for AAB afdelingerne 18 og 23, det såkaldte LAR projeklt (lokal afledning af regnvand). Der blev indgået kontrakt og forprojektfasen blev startet op. Forprojekteringen indeholdt skitsering af muligheder, møder med afdelingerne og kommunikation med HOFOR om medfinansieringsaftalen.
Men da der ikke er offentlig adgang til gårde/indre fællesområder, må der projekteres løsninger placeret i de udvendige arealer dvs. i og på veje. Dette har på daværende tidspunkt status af privat fællesvej, og er offentligt tilgængeligt.
Jo længere dialogen og projekteringsarbejderne skred frem, blev det mere og mere tydeligt at der ikke kunne opnås tilstrækkelig tilbageholdelse alene ad grønne, åbne overfladeløsninger. Yderligere har ændringen af vej- og fortovsarealerne, fra status som privat fællesvej til offentlig vej, betydet at der nu stilles større krav til respektafstande til ledninger, faldforhold, afstands- og distancebegrænsninger, parkeringsforhold og til beskyttelse af de eksisterende træer. Alle forhold der begrænser de indledende ønsker, forudsætninger og muligheder.
Forsøg på at tilvejebringe tilstrækkelig tilbageholdelse gennem anvendelse af bunkeren, projektere nedgravede løsninger, faskiner og forsinkelser er alle enormt omkostningstunge/ikke rentable og støttes ikke af HOFOR.
Endelig meddelelse om dette blev modtaget fra HOFOR i maj 2019 hvorefter projektet blev sat i stå.
__________

Tilskud til indendørs affaldsbeholdere 

 
Københavns Kommune vil fortsat gerne gøre det nemmere for dig at sortere dit affald. Derfor tilbyder de at give tilskud på op til 400 kr. (pr. bolig) til at købe indendørs affaldsbeholdere eller sorteringssystemer til din lejlighed eller dit hus. Tilskuddet kan søges til og med d. 31. oktober 2019. 
Læs mere  om det
 HER
__________
Nye vaskemaskiner

Vi har fået nye maskiner i fællesvaskerierne. 

 
Beboerne skal bruge deres nøglebrikker til at vaske. 

Der er oprettet en separat side med information om de nye maskiner. Du kan se den HER

Hvis du vil læse mere om fællesvaskerierne, så klik HER
__________
HUSK AT ...
________________________
Ulovlig fremleje

Det er ikke tilladt, at udleje sin lejlighed uden udlejerens samtykke, det vil sige Boligforeningen AAB, og er opsigelsesgrund. Administrationen kan lave en officiel fremlejeskontrakt .
Du kan læse mere om det
HER
__________
Dyrehold - hund på besøg

Man må have hund på besøg
i 14 dage i løbet af et år. Man skal give afdelingskontoret besked, før dette sker, besøget kan registreres. Ellers er ikke tilladt at have hund eller kat.
__________
Skod med omtanke ...

Smid ikke skodder i gårdene. De er er ikke askebægre og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne.
Husk,
at den går ikke at tænde en smøg på vej og eller ned ad trappen. Og fortæl dine gæster det: for der må slet ikke ryges på hoved- eller køkkentrapper. Det har været forbudt ved lov siden 2007. 
__________
Luk trappe- og loftsvinduerne 

Husk at lukke vinduerne - på hoved- og køkkentrapperne (selvom det ikke var dig, der åbnede det) i tilfælde af kraftig regn. Der har også været tilfælde af pivåbne tørreloftsvinduer, hvor fugle er fløjet ind. Det koster hvergang der skal ryddes op.
__________
__________________________________
 
GENVEJE
 
AFDELINGEN

AFDELINGSKONTORET

AFFALD

BEBOER

ER DU NY I AFDELING 23?

 
GODE RÅD

GÆSTELEJLIGHEDEN

RÅDERET

SPØRGSMÅL OG SVAR
 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 39203534 | afd23@aab.dk