__________________________________
 
BEBOERNYT
________________________
C. V. Bramsnæs' Legat 2017

I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2017 til folkepensionister og førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat-portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages. En legatportion er på kr. 2.000. Legatportionen er skattepligtig for modtageren. Legatet skal indregnes i den indkomst, som modtageren har ved siden af sin pension.
Ansøgningen bedes indsendt til administrationen senest torsdag en 21. december 2017. 
__________
KKs cykeloprydning 

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har igangsat en cykeloprydning på store dele af Østerbro, men har dog overset, at dele af Stakkesund og Langesund (1-7 og 2-6) ikke er kommunale veje. De vil derfor fjerne de blå tapeplomberinger på disse strækninger, men IKKE på de kommunale veje:  Christiansmindevej, Reersøgade, Hjortøgade, dele af Langesund og Stakkesund, Østerbrogade og Tåsingegade.
__________
Mandagslukket jul & nytår
 
Bemærk, at Afdelingskontoret holder jul- og nytårslukket den 25. december og 1. januar
__________
Parkeringsbevis for 2018 er kommet

Afdeling 23s beboerne med egen bil kan hente et gratis parkeringskort, der giver ret til afgiftsfri parkering i dele af Langesund og Stakkesund på Afdelingskontoret. Man skal have
sin gyldig registringsattest (hvor beboerens navn fremstår) med for at få udleveret et parkeringskort.
Der er kun et parkeringskort til en bil per bolig, og som udgangspunkt gives der ikke parkeringskort til erhvervsbil (gule plader). Man må ikke låne ud eller leje sit parkeringsbevis (sker det kan parkeringsbeviset blive inddraget). 
__________
HUSK AT ...
________________________
Gode råd (varme)
Det er billigere og bedre at tænde for alle radiatorer i din lejlighed, end at lade en enkelt klare opvarmningen af hele boligen. Det faktiske varmeudbytte er det samme.
Du finder flere gode råd HER
__________
Hund på besøg

Det blev besluttet på afdelingsmødet 12. maj 2014, at man må have hund på besøg
i 14 dage i løbet af et år. Man skal give afdelingskontoret besked, når man har en hund på besøg, så besøget kan registreres. Ellers er ikke tilladt at have hund eller kat.
__________
Skod med omtanke ...

Der har desværre været tilfælde, hvor beboere (eller deres gæster) har smidt skodder ud af vinduet eller er gået ned i en af gårdene for at ryge og derefter har smidt skodderne på jorden. Vores gårde er ikke askebægre og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne
__________
Man må ikke udleje sit lejemål

Det er ikke tilladt, at udleje sin lejlighed via tjenester såsom airbnb, og er opsigelsesgrund. Læs mere om det HER
__________
__________
__________________________________
 
GENVEJE
 
AFDELINGEN

AFDELINGSKONTORET

AFFALD

BEBOER

ER DU NY I AFDELING 23?

 
GODE RÅD

GÆSTELEJLIGHEDEN

RÅDERET

SPØRGSMÅL OG SVAR
 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 39203534 | afd23@aab.dk