__________________________________
 
BEBOERNYT
________________________

Afdelingsmøde i maj er aflyst

 

Boligforeningen AAB følger myndighedernes anbefaling om at undgå al unødvendig fysisk kontakt indtil videre, og boligforeningens ledelse har derfor besluttet, at det kommende afdelingsmøde den 11. maj 2020 skal udskydes indtil videre.
Når myndighederne vurderer, at situationen igen er forsvarlig til at man kan mødes i større forsamlinger, vil der blive indkaldt til afdelingsmødet på ny.

__________
Ny vagttelefon per 1. april 2020

Afdeling 23 har lavet en aftale med BELFOR om at håndtere akutte sager efter vores ejendomsfunktionærenes arbejdsdag, i weekender og ferier. De har en døgnvagt og et telefonnumer, der hedder 58 56 83 55. Aftalen betyder, at afdeling 23s vagttelefon nedlægges. Aftalen starter den 1. april. Beboerne får et brev i deres postkasser MED et sikringsmærkatet som I opfordres til at opsætte f.eks. på jeres elmåler, så I altid har akutnummeret ved hånden.
__________
Mandagslukket pga coronavirus
 
Afdelingskontoret holder mandagslukket for personlige henvendelser indtil videre. Det vil sige, at afdelingskontoret har lukket mandag aften, MEN I kan stadig sende email eller ringe. Hjælp hinanden ved at lade være med at opsøge ejendomsfunktionærerne personligt. Se kontakt informationerne nederst på siden

Sundhedsstyrelsens materiale på adskillige sprog kan ses på afdelingens hjemmesides separate side.
__________
Brandsikring af loft

Arbejdet med etablering af nye brandkamserstatninger på loftet er så småt begyndt. De starter i F-gården, og går efter nytår videre til D-, E og til sidst C-gården. Beboerne må ikke færdes på loftet i dagtimerne når der arbejdes for at undgå uheld og ulykker. Og når entreprenøren skal ind i enkelte loftrum, bliver de enkelte beboere varslet direkte. Ved vandskade skal det omgående meldes direkte til entreprenøren. Breve rundsendes med kontaktinformationer og detaljeret tidsplan.
Tidsplanen ser således ud
E-gården Uge 8-uge 15  
C-gården Uge 15-uge 21     
          
HUSK AT ...
________________________
Ulovlig fremleje

Det er
ikke tilladt, at udleje sin lejlighed uden udlejerens samtykke, det vil sige Boligforeningen AAB, og er opsigelsesgrund. Administrationen kan lave en officiel fremlejeskontrakt. Du kan læse mere om det HER
__________
Dyrehold - hund på besøg

Man må have hund på besøg
i 14 dage i løbet af et år. Man skal give afdelingskontoret besked, før dette sker, så besøget kan registreres. Ellers er ikke tilladt at have hund eller kat.
__________
Skod med omtanke ...

Smid ikke skodder i gårdene. De er er ikke askebægre og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne.
Husk,
at den går ikke at tænde en smøg på vej og eller ned ad trappen. Og fortæl dine gæster det: for der må slet ikke ryges på hoved- eller køkkentrapper. Det har været forbudt ved lov siden 2007. 
__________
Luk trappe- og loftsvinduerne 

Husk at lukke vinduerne på hoved- og køkkentrapperne (selvom det ikke var dig, der åbnede det) i tilfælde af kraftig regn. Der har også været tilfælde med pivåbne tørreloftsvinduer, hvor det har regnet ind og fugle også er fløjet ind. Det koster hvergang der skal ryddes op.
__________
__________________________________
 
GENVEJE
 
AFDELINGEN

AFDELINGSKONTORET

AFFALD

BEBOER

ER DU NY I AFDELING 23?

 
GODE RÅD

GÆSTELEJLIGHEDEN

RÅDERET

SPØRGSMÅL OG SVAR
 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 39203534 | afd23@aab.dk