OPSIGELSE OG FRAFLYTNING
__________________________________

 
Opsigelse
 
Når du skal fraflytte din bolig, er der en række aktiviteter der skal løbe af stablen.
  • Som det første skal din bolig opsiges.
  • Når boligen er opsagt og fraflytningsdatoen fastsat, skal din bolig genudlejes, der skal foretages et fraflytningssyn og din bolig skal istandsættes.
  • Som det sidste vil du modtage en flytteafregning.

    Sådan siger du din bolig op: Klik HER
__________
Din bolig skal genudlejes.

Det betyder, at AAB´s udlejning sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. De vil - på nøje aftalte tidspunkter - komme på besøg, for at se din bolig.
__________
Fraflytningssyn

Ca. 1 måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af en vurderingsmand fra AAB. Ved synet gennemgås din bolig, og en fraflytningsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedligeholdelsesstanden i din bolig. Synet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og din boligafdeling.
__________
Istandsættelse af boligen
 
I Afdeling 23 har vi en A-ordning, der går ud på, at beboerne selv vedligeholder deres lejlighed i boperioden. Ved et fraflytningssyn udarbejder AABs synsmand en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normal-istandsættelse.
En normalistandsættelse omfatter:
  •  hvidtning eller maling af lofter og vægge
  •  maling eller tapetsering af vægge
  •  rengøring
Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe lejer har boet i sin lejlighed. I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 procent om måneden i den periode, man bor i lejligheden. Det betyder, at efter 8 år og 4 måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge.
I forbindelse med fraflytning

Lejligheden skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen.
Du skal aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen, med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde. Slid og ælde hæfter lejeren ikke for. Det vil sige, at du ikke skal betale for istandsættelsen af et almindeligt nedslidt køkken eller almindeligt slidte gulve.
Du skal altid betale for misligholdelse, det vil sige hvis du har skadet eller ødelagt det lejede (ridsede gulve, ødelagte håndtag m.m.).
Hvis det derudover kan påvises, at en forringelse af lejligheden kunne have været undgået, hvis du havde overholdt din vedligeholdelsespligt, kan du komme til at betale for misligholdelse.
__________
Ren ...

Du skal efterlade en lejlighed, der er ren og tom: der er fejet, støvsuget og fjernet spindelvæv og nullermænd. Også bag radiatorer. Herefter rengøres og vaskes alle overflader.
Hvorfor skal der egentligt gøres rent når normalistandsættelse allerede omfatter en rengøring? Der er her tale om slutrengøringen, så lejligheden er klar til den nye beboer efter håndværkerne har slebet, slæbt og støvet. Det fritager dig altså ikke for at gøre rent før håndværkerne rykker ind.
__________
... og tom!

Lejligheden skal være tom hvilket betyder, at du skal have fjernet alt det, der ikke hører til lejligheden: gardiner, persienner, hårde hvidevarer, gulvtæpper, ekstra skabe, hylder, lamper, osv.
I forbindelse med flyttelejligheder oplever vi, at en ny beboer gerne vil overtage f.eks. et væg-til-væg tæppe, en vaskesøjle eller et komfur fra den tidligere lejer. Det skaber et problem fordi lejligheden skal være helt ryddet så synsmanden kan komme til. Er det ikke tilfældet, vil synet blive udskudt og du skal betale for ekstra husleje indtil synet er blevet gennemført.
__________
Gulve

Hvis du ikke har gulvtæpper, så husk at sætte filt under stole- og sengeben, og læg et underlag under kontorstolen. Er træet ødelagt, er det nødvendigt at afslibe og lakere gulvet for at udbedre skaderne.
Der må godt være ridser i gulvlakkens overflade, men går ridserne ned i træet, bliver træet ødelagt. Nuanceforskelle, hvor der har ligget tæpper accepteres, men ikke skjolder og nuanceforskelle i træet, som følge af at lakken er slidt igennem. Træet ødelægges også, hvis gulvet er skadet af vand fra f.eks. en utæt urtepotte, eller lign.
__________

Vedligeholdelsereglement

I maj 2012 vedtog man en  beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen, samt en beskrivelse af hvilken standard boligerne skal have – ved overtagelse, i bo-perioden og ved fraflytning. Se mere HER.

__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk