UVEJR, OVERSVØMMELSER, BRAND
__________________________________
 
Storm

Sørg for at dine vinduer er lukket ved storm og kraftig vind, og det er god stil at sørge for at vinduerne og døre på hoved- og køkkentrapperne, samt loftet, er lukket ved samme lejlighed. Hvis der er sket skader pga. stormen, skal vi alle betale for eventuelle reparationer over huslejen.
Der er desværre en risiko for at tagsten, vinduer eller andet flyver eller bliver revet ned ved storm eller kraftig regn, så vær forsigtig derude og respekter eventuelle afspærring - det kan være forbundet med fare ikke at respektere en afspærring. Andre udsatte genstande er for eksempel børnenes legetøj og vasketøj i gårdene. 
 
__________
Regn og vandskader

Når vejrudsigten står på regn, så husk at lukke vinduerne, når du ikke er hjemme. Vinduerne på lofterne, i kælderne og i opgangene skal også være lukket.

Såfremt I har vand i kælderen ellers jeres effekter er blevet våde, så sørg for at tømme kælderrummene for at undgå skimmelsvamp. Hvis vægge eller gulve forsat er fugtige, kontakt venligst kontoret i åbningstiden.

Lørdag den 2. juli 2011 blev København ramt af et voldsomt skybrud, og den forårsagede store skader flere steder rundt omkring i byen, inklusiv hos os i Afdeling 23. Flere kældre blev oversvømmet, det samme gjalt varmekælderen under F-gården og de fire fællesvaskerier blev midlertidigt lukket, da kloakvand var blevet presset op. Forretningerne ud til Østerbrogade har også været ramt af oversvømmelserne
__________
Akuttelefon

Afdelingen har en  vagttelefon som beboerne kan ringe til aftener og weekender, hvis der opstår akut behov for hjælp. 
Telefonen skal kun bruges, hvis løsningen af problemet ikke kan afvente kontorets åbningstider. 
NUMMERET ER 42 60 00 23
__________
Brand

På Boligforeningen AABs hjemmeside er der en side med vigtig information hvis der ulykkeligvis opstår brand i en ejendom. Du kan finde det
HER 
Skimmelsvamp

Skimmelsvamp bliver desværre mere og mere almindeligt i vores boliger. Større angreb af skimmelsvamp er skadeligt for helbredet og kan i værste tilfælde medføre hospitalsophold. Skimmelsvamp kan give allergi, astma, træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær.
For at undgå fugtdannelse, råd og svamp og anden ødelæggelse af træværk, tapet og maling skal du lave en effektiv udluftning ved at åbne et vindue flere gange daglig.
Skimmelsvamp kan opstå hvis

 
  • der er utilstrækkelig udluftning i boligen
  • boligen ikke er opvarmet til ca. 21 grader
  • udsugningen i køkken og bad ikke fungerer optimalt
  • møblerne står for tæt på kolde ydervægge
  • man tørrer tøj i boligen
  • man ikke gør tilstrækkeligt rent

Vandindtrængning fra f.eks kloakker kan give anledning til hurtig og voldsom skimmelvækst. Det er derfor vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden. Vandet og fugten kan forårsage skimmelsvamp som kan blive en bombe både for vores gamle bygninger og vores heldbred, hvis vi ikke reagerer prompte.
Skimmelsvamp, der opstår af langvarig fugt i bygningskonstruktionerne, kan skabe omfattende ødelæggelser på bygningerne, slimhindeirritationer, ømhed i led, luftvejsinfektioner og allergi hos os mennesker. Skimmelsvamp kan brede sig hurtigt til større områder. Svampen viser sig som grønne, brune, hvide eller sorte pletter, og er mikroskopiske svampe som danner millioner af sporer, der frigøres til luften som pollen med karakteristisk muglugt. Vær opmærksom på, at der kan godt være svamp selvom der ikke lugter af mug. Derfor er det det meget vigtigt at handle resolut og få materialer ud.
Det er vigtigt ikke at bære fugtige materialer op i lejligheden, hvor svampen så risikerer at etablere sig.

Angreb af skimmel og svamp skal straks meldes på Afdelingskontoret.
 
Læs også Boligforeningen AABs pjece om skimmelsvamp som du finder herunder.
__________
Klimasikring

 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk