SPØRGSMÅL OG SVAR
__________________________________

 
Har Afdeling 23 en vagttelefon som beboerne kan ringe til i akut tilfælde?
Ja, såfremt faldstammen stopper, eller man ikke har vand eller varme kan man ringe UDENFOR kontorets åbningstider på 58 56 83 55 (Belfor)

Hvordan får man oprettet en booking af vasketid på Internettet?
Kom ned på ejendomskontoret med din nøglebrik og få en adgangskode. Adresserne til reservation af vasketure over Internettet finder du
HER.

Hvor finder jeg mit løbenummer/bolignummer?
F.eks. på din lejekontrakt. Den skal hedde  eller en 1-23-xxx-x


Kan jeg betale med mobilepay?
Ja, nummeret er 50 30 74

Hvad gør jeg hvis vandet "løber" eller drypper hele tiden ?
Kontakt ejendomsfunktionærene hurtigst muligt eller kom ned på Afdelingskontoret. Afdelingskontorets
åbningstider.

Skal bestyrelsen have det at vide hvis der har været indbrud i min lejlighed?
I tilfælde af indbrud eller hærværk, så husk at få en kopi af politianmeldelsen med på Afdelingskontoret, når du skal orientere os om det.


Har Afdeling 23 nogle selskabslokaler jeg kan låne?
Desværre råder Afdelingen ikke over selskabslokaler.

Må jeg holde kat/hund?
Nej, det er ikke tilladt at holde husdyr i Afdeling 23. Forslag om at tillade at holde husdyr er flere gange blevet taget op på medlemsmøder i afdelingen, og er blevet afvist hver gang. Får du besøg af et husdyr eller skal du passe et husdyr, skal dette oplyses til afdelingskontoret. Hyppige besøg af personer med husdyr sidestilles med husdyrhold. 

Jeg skal sætte et rullegardin eller persienner op, må jeg bore i plastikvinduesrammen?
Der må ikke bores huller i plastikvinduesrammen. Sker det er du erstatningsansvarlig ved fraflytning.


Kan jeg overdrage min bolig?
Kun i ganske særlige situationer er det muligt at overdrage sin bolig. Det kan f.eks. ske ved dødsfald, samlivsophør, skilsmisse - mv. Man kan ikke arve sine forældres plads i boligkøen. Læs mere om overdragelse
HER

Jeg kunne godt tænke mig et nyt køkken.
Læs siden om råderetten

Må jeg sætte en parabol op på husmuren eller på karnappen.
Nej, det er ikke tilladt at sætte paraboler op. Du kan for ekstra betaling via YouSee købe adgang ekstra kanaler.


Må jeg ryge på køkkentrappen?
Der må ikke ryges på hoved- og køkkentrapper (det er forbudt ved lov). Rygning på vaskerierne er heller ikke tilladt. 

Hvorfor er det vigtigt, at jeg kommer til medlemsmødet?
Medlemsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, du bor. Det er her regnskabet fremlægges, budgettet vedtages og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til medlemsmødet. Læs mere om
medlemsmødet.

Hvor mange år skal jeg have boet i Afdelingen for at slippe for udgifter til normalistandsættelse?
8 år og 4 måneder. Hos AAB nedskrives beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 procent om måneden i den periode, man bor i lejligheden. Det betyder, at efter 8 år og 4 måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge. Normalistandsættelse er hvidtning eller maling af lofter og vægge, maling eller tapetsering af vægge og rengøring. Læs siderne om
flytning.

Hedder det Afdelingskontor eller Ejendomskontor?
Afdelingskontor. Det er jo kontoret for Afdelingen 23.

På medlemsmøderne hører jeg om DV-planer. Hvad er en DV-plan?
Alle afdelinger i AAB har en langsigtet drift- og vedligeholdelsesplan. Det hedder i daglig tale en DV-plan. Den indeholder en oversigt over de kommende 10 års vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. DV-planen bliver udarbejdet af teknikere fra Havnegade, men vedtages af afdelingens beboere.


Hvad må jeg bruge mit loftsrum til?
Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse. Lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet, og de må aldrig benyttes som opholds- og soverum.


Jeg har brug for en ekstranøgle (eller en ekstra nøglebrik).  Hvor kan jeg få den lavet?
Nøglerne er systemnøgler. På Afdelingsskontoret kan du få en seddel til at få kopieret en nøgle. En ekstra nøglebrik koster 100 kroner. Pengene skal betales kontant ved bestilling. Husk at afhente evt. bestilte nøglebrik. Afdelings
kontorets åbningstider.

Hvem gælder husorden for?
Alle der bor i AAB skal overholde den husorden der gælder for afdelingen. Det gælder både lejere - også hvis du er fremlejetager - eller blot er på besøg hos én du kender, der bor i boligforeningen.

Hvorfor er det nu, at jeg ikke må fodre fugle og katte på afdelingens arealer efter en kold og lang vinter?
Brødstumper, krummer og fuglefrø kan blandt andet tiltrække rotter og andre skadedyr. Se evt.
husorden.
 
Jeg kunne godt bruge et ekstra parkeringskort, kan jeg få det?
Desværre. Der gives kun et parkeringskort, der giver ret til afgiftsfriparkering i Langesund og Stakkesund, til en bil per bolig. Der gives ikke parkeringskort til erhvervsbil (gule eller papegøjeplader). Man kan ikke købe et parkeringskort.

Kan få et parkeringskort til ens gæster?
Desværre. 

Hvad må jeg ændre i min lejlighed?
Læs om
råderetten - og husk, at kommunen og AAB ofte skal godkende arbejdet før det kan sættes i gang.

Hvad betyder byggeriet af Metroen for Afd. 23? Stationen kommer jo til at ligge for enden af gaden ...
Læs vores side om
Metrobyggeriet.

Må jeg have en vandseng i min lejlighed?
Der må gerne opsættes vandseng i lejlighederne, men der skal være en forsikring der dækker de eventuelle skader en vandseng måtte forårsage på ejendommen/lejligheden i tilfælde af den lækker vand.


Har I nogle råd og fif til hvordan jeg passer på min lejlighed?
Ja, kig på siden med
råd til din bolig.

Må knallertere og knallertere-45 parkeres inde i gårdene?
Nej, ifølge Afdelingens husorden er det ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i gårdene.

Må jeg låse min cykel fast til et skilt eller tilsvarende?
Det er ikke tilladt at låse sin cykel fast til bænke, pæle og skilte. Ejendomsfunktionærerne kan ikke komme til.
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk