RÅDERET
__________________________________
 
Råderetten

Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det. Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte.

Råderetten giver lejeren i en almen bolig:
• Større frihed til at bestemme over egen bolig
• Flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov
Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Er Du i tvivl, kom ned på Ejendomskontoret og få en snak om det.
__________
Ikke-bærende skillevægge

Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i boligen, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. Du skal dog have tilladelse fra Københavns Kommune. Hensigten er at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. Ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning.

Inden arbejdet kan sættes i gang skal AAB godkende arbejdet.

Læs mere om det og find ansøgningsskema
HER

 
__________
Køkkener
Den enkelte beboer kan ved henvendelse på afdelingskontoret indgå aftale om afdelingsfinansieret modernisering af køkken, med de herunder fastlagte muligheder og begrænsninger. Forbedringsudgifterne finansieres ved optagelse af fast forrentet realkreditlån over 20 år. Ved arbejdets afslutning tillægges boligafgiften en forhøjelse pr. måned, der dækker ydelsen på realkreditlånet.
Der kan maksimalt optages lån på maksimum 100.000 kroner.

AFDELINGSBESTYRELSEN AFVENTER STADIG PÅ GODKENDELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE VEDR. NYE KØKKENER.

Såfremt du selv finanserer opsætning af nyt køkken, så kan du frit
vælge blandt følgende leverandører:
  • HTH Køkken
  • Vordingborg Køkken
  • Invita
  • Svane Køkkenet
  • Ikea køkken
  • Eller andre leverandører, der matcher ovenstående kvalitet
Køkkener (forsat)

Inden for ovennævnte lånefinansierede beløbsgrænser kan forbedringsarbejderne omfatte:
- Klargøring af vægge samt malerbehandling af vægge - og loft.
- Flisebeklædning.
- Fornyelse af køkkenvask og armatur og diverse vvs arbejder.
- El installationer.
- Ny gulvbelægning eller afhøvling af eksisterende gulve
- Ændring af ikke bærende vægge
 
Alle former for hårde hvidevarer kan ikke medtages i projektet.
Afdelingsbestyrelsen vil, efter ovenstående retningslinier, udskifte køkkener i afdelingens flyttelejligheder, når det skønnes nødvendigt.
Hvordan gør jeg? 

Start med at komme ned på Afdelingeskontoret en mandag aften og få en snak om det. Dernæst skal du aflevere en skriftlig ansøgning (formularerne findes her på siden). Afdelingsbestyrelsen skal godkende projektet.

Herunder finder du en blanket, som skal bruges når du henvender sig på afdelingskontoret om et nyt køkken.

Hvis du selv har finansieret køkkenet, skal det efterfølgende synes af en vurderingsinspektør fra Boligforeningen AAB. Udgiften kan afskrives over en 20-årig periode.
__________
Husk ...

- at alle arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere.

- at det færdige arbejde skal synes.
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk