DIN BOLIG:
Gårdene 
__________________________________

 
Husk vasketøjet

Når vasketøj hænger til tørre på snorene skal børn ikke løbe ind i det. Og ofte sker det, at vasketøj på snorene hænger der i dagevis -- engang i mellem uden klemmer, så det ender på jorden eller i beplantningen og bliver snavset igen
__________
Dørmåtter i klemme ...

Desværre er det ikke alle, der synes om, at det er en god ide med dørtelefoner og låse på køkkentrappedørene. Utallige er de dørmåtter, der er lagt i klemme for at hindre køkkendørene i at lukke. Hvad enten man er enig eller uening i dørtelefonesystemet skal vi passe på, at vi ikke ødelægger telefonerne og dørpumperne med store udgifter til følge. Desuden gør det adgangen for indbrudstyvene nemmere ...
Og man skal IKKE selv justerer dørpumperne. Erfaringer viser at det kun ender på een måde: pumperne bliver ødelagt og dørene lukke ikke længere korrekt. Er der problemer med en dørpumpe, kontakt Afdelingskontoret.
__________
Husk at det runger ...
 
Når det er de lyse og varme måneders tid, hvor man kan sidde ude om aftenen og hygge sig, skal man lige huske på naboerne. Karrernes form gør at jeres talen og grin runger i hele gården, og kan være til gene for andre beboere. Det samme gælder når man spiller høj musik for åbne vinduer - hele gården hører med. Så vis hensyn. 
__________
Ryd op efter leg

Vi vil gerne minde om at børnecykler eller andet legetøj, der ligger i gårdene, kan være til gene for ejendomsfunktionærerne, renovationsfolk eller andre håndværkere. Vi skal hermed opfordre forældre til at sørge for at børnene rydder op efter sig når de har leget.
__________
Pas på vores beplantning

Vores gårde er beplantet med træer, buske og blomster.  Vi har gartnere, der kommer og skærer træerne til, og ejendomsfunktionærerne passer og slår vort græs. I perioder bliver græsarealer spærret af efter at det har fået gødning - respekt venligst disse afspærringer.
Blomster og grene må ikke plukkes. Der må ikke graves hverken i jorden eller i græsarealerne. 
Pas godt på det grønne og sig det til dit barn.
Ingen opbevaring på trappeafsatsene

Der må ikke opbevares ting og sager på afsatsene udenfor din hoveddør eller din køkkendør. Vi har bl.a. set en cykel, et køleskab, møbler, sko, affaldsposer, osv. En dørmåtte er det eneste der må være på afsatsene.
__________
Grill
 
I de varme måneder er der grill i flere af gårdene, som er til fri afbenyttelse.
Efter brug: Grillen tømmes for aske når den er helt kold og uden gløder. Gør grillristen ren med en grillbørste af metal. Vask den eventuelt i varmt sæbevand. Husk altid at tage hensyn til andre beboere - både dem der bor i gården og dem der opholder sig der. Hvis du skal bruge tændvæske, så husk, at man IKKE skal bruge det brandfarlige sprit.
__________
Tænk dig om når du ryger

Husk, at den går ikke med at tænde en smøg på vej  op eller ned ad trappen. Og fortæl dine gæster det. For der må slet ikke ryges på hoved- og køkkentrapper. Røgen kan sive ind hos naboen og være til gene.

Der har desværre været tilfælde, hvor beboere (eller deres gæster) har smidt skodder ud af vinduet eller er gået ned i en af gårdene for at ryge og derefter har de smidt skodderne på jorden. Vores gårde er ikke askebærer og småbørn risikerer forgiftning, hvis de får fat på skodderne.
__________
Husorden
 
Vi vil opfordre dig til at læse vores husorden. Vi bor rigtig mange mennesker sammen på et ikke særlig stort areal, nærmest som i et lille samfund. Vi skal kunne fungere sammen, og derfor er det nødvendigt med nogle regler og retningslinjer som kan være med til både at skabe et godt klima, og tryghed og tilfredshed i afdelingen. 
Alle der bor i AAB skal overholde den husorden der gælder for afdelingen. Det gælder både lejere, hvis du er fremlejetager eller blot er på besøg hos én du kender der bor i boligforeningen. Husordenen findes på vores hjemmeside.
__________
Hvis du ønsker at klage
 
Ønsker du at klage over en beboer i din afdeling fordi vedkommende ikke overholder gældende husorden, skal det gøres skriftligt. Vær så præcis som muligt. Husk tid og sted, og få evt. flere medunderskrivere på din klage. Formularen finder du HER
__________________________________
 
FLERE GODE RÅD

Din bolig

Parkering (bil og cykler)

Rygning og røggener


Spørgsmål og svar

Er du ny i Afdeling 23

 
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk