AFDELINGSMØDET
__________________________________


 
__________________________________
 
Hvorfor er det vigtigt?

Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, du bor. Det er her regnskabet fremlægges, budgettet vedtages og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Der mindst to gode grunde til at møde op på afdelingsmødet:
Dels for at blive orienteret om, hvad der foregår i din afdeling og dels for at lade din stemme blive hørt. Men også for at pege på dem, du tror, vil udføre et godt bestyrelsesarbejde.

Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling...

 
__________
Bestyrelsen - en grundsten i AAB

Afdelingsbestyrelsens arbejde er en af grundstenene i AAB. Bestyrelsen udfører mange opgaver. Både administrative og politiske.
Som nyvalgt kan det hele måske virke lidt uoverskueligt, men med hjælp fra siddende bestyrelsesmedlemmer og Boligforeningen AAB administration, får du hurtigt indsigt i arbejdet.
Som nyvalgt i bestyrelsen kan du - foruden hjælpen fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer - få hjælp af AAB's afdelingsrådgiver, og du kan deltage i AAB's kurser for aktive.

 
__________
Spørgsmål og svar

Husorden
Generelt regelsæt hvor du kan finde alt fra regler om husdyrhold, affald, larm til rygning på trapperne og vaskerierne. Husorden finder du
HER

På afdelingsmøderne hører jeg om DV-planer. Hvad er en DV-plan?
Alle afdelinger i Boligforeningen AAB har en langsigtet drift- og vedligeholdelsesplan. Det hedder i daglig tale en DV-plan. Den indeholder en oversigt over de kommende 10 års vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. Firkantet sagt, dækker DV-Planen over de 30 største aktiviteter over de næste 10 år. Planen bliver udarbejdet af teknikere fra AABs hovedkontor, men vedtages af afdelingens beboere.

Hvad er lønsumsafgift??
Lønsumsafgift er en skat på virksomhedens lønudgifter. De fleste virksomheder med momsfrie aktiviteter er derfor omfattet af en lønsumsafgift.

Hvor ligger C-gården? Og hvilken een er F-gården?
På denne
side kan du set et kort over de forskellige gårdes (karreers) bogstavsbetegnelser.

 
Her er et overblik over emnerne  ...

1. Husorden
På afdelingsmødet kan du være med til at fastsætte en husorden. Formålet med en husorden er at lave nogle regler, der er med til at støtte godt naboskab. Det handler om at sikre både den enkelte beboers og fællesskabets rettigheder.

2. Økonomi og beretning
På afdelingsmødet fremlægges sidste års regnskab. Samtidig vedtages et budgetforslag for afdelingen, som herefter skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Med økonomien på plads laver formanden for afdelingsbestyrelsen sin beretning om året der gik. Afdelingsmødet er derfor en mulighed for at få en status over udviklingen i din afdeling.

3. Valg til afdelingsbestyrelsen
På afdelingsmødet vælges en afdelingsbestyrelse og mindst to suppleanter. Afdelingsbestyrelsen består af en afdelingsformand, en kasserer og to, fire, eller seks medlemmer afhængig af afdelingens størrelse.

4. Indkomne forslag
Alle beboere kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling. Forslagene skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet skal afholdes, så det kan sendes ud med mødeindkaldelsen.
__________
REFERAT AF ORD. AFDELINGSMØDE 2023
REFERAT AF ORD. AFDELINGSMØDE 2022
REFERAT AF EKSTRAORD. AFDELINGSMØDE 11. OKTOBER 2021
REFERAT AF ORD. AFDELINGSMØDE 2021
__________
FORRETNINGSORDEN 2020
__________________________________
 
Boligforeningen AAB - Afdeling 23 | Hjortøgade 5. st.th. | 2100 København Ø | Tlf.: 61 39 44 16 | afd23@aab.dk